top of page
צי הסוחר.jpg

חברים יקרים למי שיש תמונות מהצי הישראלי אבקש לשלוח לאתר  תודה

הימאי הישראלי

צי הסוחר הישראלי הוקם לאחר מלחמת עולם השנייה וקליטת יהודי אירופה שחלקם עבדו כימאים

בצי מולדתם ועלו ארצה ובחזונם ראו צורך לביסוס המדינה בהקמת צי סוחר עם דגל ישראלי. האתר

מוקדש עבור הדורות הבאים לשימור מורשת הימאי הישראלי

bottom of page